Chuyên mục cầu cứu

Đăng bởi: A Weeb but don't even have a Waifu

Ngày đăng  11:08 16/09/2018

cần tìm bộ có nd như này : Main dc chuyển sang thế giới khác( giống game, hoàn thành xong quay về). Rồi 1 thằng éo nào đó éo mặt đồ và chỉ có nữa khuôn mặt, quyết định class cho main = cách quay tay trúng thưởngemo . Đọc dần thì lộ ra là game đó để rèn luyện và kiếm thêm người sau này nhóm main cứu TG. ( Nhớ ko nhầm thì chap mới nhất có sự kiện về mấy Orc trên cái đảo nào đấy thì phải )

bộ 2:
dạo trên Hako thì thấy thấy bộ Sevens đọc sơ làm nhớ đến là hình như nó có manga mà tìm mãi éo thấyemo

  Update vào lúc 11:08 16/09/2018

542 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group