không biết có team nào cần trans eng ko nhỉ

Đăng bởi: paparara

Ngày đăng  09:40 21/05/2023

đại khái là ở tiêu đề rồi, cụ thể hơn thì mình muốn đỡ đần các bạn 1 bộ hay ho mà đang thiếu người dịch.

  Update vào lúc 09:40 21/05/2023

238 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group