Tìm việc trans ENG

Đăng bởi: Merimoki53

Ngày đăng  06:38 15/09/2020

Ưu điểm: có kinh nghiệm dịch manga, có thể kiêm luôn edit và typeset nếu cần thiết.
Nhược điểm: không có máy (làm ngoài net :( )
Liên hệ: m.me/khoi.la53

  Update vào lúc 06:38 15/09/2020

353 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group