Tìm việc trans eng

Đăng bởi: hehehedaijobu

Ngày đăng  03:37 25/05/2022

Đang hè nên mình muốn kiếm chút thu nhập nhỏ. Bóc lột chút cũng được vì mình siêng năng. Mình có kinh nghiệm edit và trans eng. Mong được giúp đỡ. /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

  Update vào lúc 03:37 25/05/2022

348 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group