Baelz - Ryuu là best girl, tank không thể làm main, gacha (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  05:58 06/06/2023Baelz: tanker chẳng thể làm nhân vật chính
Maple, Naofumi, Mashu, Đội Trưởng Mỹ (tho): chắc chưa?

https://www.youtube.com/watch?v=0AN8HkbBUJE
=====================================================

link nguồn:
≪Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? - Battle Chronicle≫ Rat is now ADVENTURER! 4/6/2023
https://www.youtube.com/watch?v=G-BRsKdVCkM

6:10
49:43
1:18:43
 

  Update vào lúc 05:58 06/06/2023

345 lượt xem

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group