Five Night At Hololive, Night 2-3/ Năm Đêm Tại Hololive, đêm 2-3, (CC vietsub + commentary)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  05:57 02/06/2021

Tiếp tục qua đêm tại Hololive, cùng với thớ-
https://www.youtube.com/watch?v=fbf9MbEy0-g

Haachama summon cutting boa-
Haachama triệu hồi thớt-

==========================================

Greetings, night shift security.
Welcome to Holo Café. The V-Tuber café with the most modern animatronics. Be prepared to meet Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, and other Hololive girls!
But don’t be too careless now, because you must be with them all night long.

Chào mừng, nhân viên bảo vệ ca đêm.
Chào mừng đến Holo Cafe. Quán cafe V-Tuber robot tiên tiến nhất. Hãy sẵn sàng Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, và những cô gái Hololive khác!
Đừng bất cẩn nghen, vì bạn phải ở với họ suốt đêm dài.

source/nguồn:
https://yukari-moscow.itch.io/five-nights-at-hololive  Update vào lúc 05:57 02/06/2021

261 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group