Five Night At Hololive Night 5 but die twice(s)/Đêm 5 nhưng tạch đôi (lần) (CC vietsub/comment)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  06:39 12/06/2021

Đêm 5 nhưng thọt rất nhiều 🤣

https://www.youtube.com/watch?v=nLs3IoPeg1QYagoo's Dream - Idol die twice(s) (Parody Sekiro game title) :))
Giấc mộng Yagoo - Idol tạch đôi (lần) (chế từ tựa game Sekiro) :))

Also salute for Kaichou/ Đồng thời nghiêm chào bang chủ:
https://www.youtube.com/watch?v=i4gb3JQI8TU

==========================================

Greetings, night shift security.
Welcome to Holo Café. The V-Tuber café with the most modern animatronics. Be prepared to meet Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, and other Hololive girls!
But don’t be too careless now, because you must be with them all night long.

Chào mừng, nhân viên bảo vệ ca đêm.
Chào mừng đến Holo Cafe. Quán cafe V-Tuber robot tiên tiến nhất. Hãy sẵn sàng Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, và những cô gái Hololive khác!
Đừng bất cẩn nghen, vì bạn phải ở với họ suốt đêm dài.

source/nguồn:
https://yukari-moscow.itch.io/five-nights-at-hololive

  Update vào lúc 06:39 12/06/2021

246 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group