Five Nights At Hololive- but win is not the goal/nhưng thắng không phải mục tiêu ( ͡° ͜ʖ ͡°) (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  11:26 06/06/2021

Tôi thấy đây là một chiến thắng tuyệt đối :3

https://www.youtube.com/watch?v=jlAmUqPdT_s

This is siiiiimp move ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đấy là cước đi của siiiiiimp ( ͡° ͜ʖ ͡°)

==========================================

Greetings, night shift security.
Welcome to Holo Café. The V-Tuber café with the most modern animatronics. Be prepared to meet Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, and other Hololive girls!
But don’t be too careless now, because you must be with them all night long.

Chào mừng, nhân viên bảo vệ ca đêm.
Chào mừng đến Holo Cafe. Quán cafe V-Tuber robot tiên tiến nhất. Hãy sẵn sàng Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, và những cô gái Hololive khác!
Đừng bất cẩn nghen, vì bạn phải ở với họ suốt đêm dài.

source/nguồn:
https://yukari-moscow.itch.io/five-nights-at-hololive

  Update vào lúc 11:26 06/06/2021

196 lượt xem

Develop by ITE Group