Five Nights At Hololive night 4-5/ đêm 4-5 (CC vietsub/commentary)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  08:35 10/06/2021

Yolo 2 đêm cuối tại Hololive Cafe

https://www.youtube.com/watch?v=o5RPjS_3tqE
==========================================

Greetings, night shift security.
Welcome to Holo Café. The V-Tuber café with the most modern animatronics. Be prepared to meet Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, and other Hololive girls!
But don’t be too careless now, because you must be with them all night long.

Chào mừng, nhân viên bảo vệ ca đêm.
Chào mừng đến Holo Cafe. Quán cafe V-Tuber robot tiên tiến nhất. Hãy sẵn sàng Usada Pekora, Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki, và những cô gái Hololive khác!
Đừng bất cẩn nghen, vì bạn phải ở với họ suốt đêm dài.

source/nguồn:
https://yukari-moscow.itch.io/five-nights-at-hololive

  Update vào lúc 08:35 10/06/2021

99 lượt xem

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group