Hakos Baelz Unavel/ Tokyo Ghoul - Karaoke (CC vietsub/eng/lyric)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  05:50 22/09/2021Baelz, play Unravel 🙃

https://www.youtube.com/watch?v=doHsxmgRpaE
Nghe chuột (Mickey) seiso hát tiến đến hỗn loạn với: Baelz, chơi Unravel đê

lời nhạc:
https://www.animelyrics.com/anime/tokyoghoul/unravel.htm

nguồn stream:
https://youtu.be/Asajh2LG95g?t=5216

kênh của Hakos Baelz:
https://www.youtube.com/channel/UCgmPnx-EEeOrZSg5Tiw7ZRQ

  Update vào lúc 05:50 22/09/2021

382 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group