Kronii - nắm lấy tay tui (CC eng, viet, jp)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  04:31 14/06/2023

Kronii: sao bạn không nắm lấy tay tui?
Kronies: THỐN, AAAAAAH

https://www.youtube.com/watch?v=tbChTV5FQs8
=====================================================

link nguồn:
【3D Fullbody Tracking】Breaking It Down :3c 11/6/2023
https://www.youtube.com/watch?v=FPEoXENqKc0&t=1517s

29:46
30:26

https://www.youtube.com/watch?v=k_2i0kIrn5k
 

  Update vào lúc 04:31 14/06/2023

294 lượt xem

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group