Kronii - Người Quản Phân (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  01:54 28/02/2023


Tui có sức mạnh của thần và anime đứng về phía mình!
-Kronii, người quản phân

https://www.youtube.com/watch?v=onDnN-tfxbw=====================================================

link nguồn:
【One Hand Clapping】aaaaaaaaaaaaa | #1 23/1/2023
https://www.youtube.com/watch?v=9nYdJcZCVrk

2:36:37
24:48

games: Elden Ring, Hollow Knight, One Hand Clapping

ost:
https://www.youtube.com/watch?v=lkgHqBl12Cg

thumbnail:
https://hollowknight.fandom.com/wiki/Dung_Defender
 

  Update vào lúc 01:54 28/02/2023

171 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group