Kronii - những khoảng khắc tiếng Nhật (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  03:05 14/11/2022đồng hồ nihongo :^) 

Kronii Ichibian Daisuki/ Kronii is my favorite/ Kronii là người tui mến nhất
-SC vs Kronii, Warden of Subway

https://www.youtube.com/watch?v=prW4sMYYePg

=====================================================

link nguồn:
【Kirby And The Forgotten Land】The End | END? 11-11-2022
https://www.youtube.com/watch?v=wvcT76BdlWo

32:16
35:24
37:42
1:08:46
1:40:09

thumbnail:
https://imgflip.com/memetemplate/252877969/Kiryu-Coco-Gun-Meme
 

  Update vào lúc 03:05 14/11/2022

309 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group