Kronii - Xếp hạng Kronii và cáu vì Subway bị khịa (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  03:53 27/09/2022


Đừng động tới Subway của chụy ấy
- Vesper + Kronies, chắc thế


https://www.youtube.com/watch?v=ZaL61ACRhjA&lc=UgxcOyVwuB_Q3_zCOa14AaABAg=====================================================

Source link/link nguồn/ ソースリンク:
【Unpacking】I Unpack That's It 20-9-2022
https://www.youtube.com/watch?v=Egwq8dQUCvs&t=1029s

3:42:26

Ranking The Best Kronii 19-9-2022
https://www.youtube.com/watch?v=1MVf7DYfbi8

thumbnail:
https://www.reddit.com/r/Hololive/comments/pamn2f/kronii_triggered/
 

  Update vào lúc 03:53 27/09/2022

512 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group