Plague Breaker - be a knight step into castle/ kẻ phá dịch bệnh- làm hiệp sĩ bước vào lâu đài (CC)

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  09:08 08/10/2021


lăn xí ngầu- à mà đây không phải dnd

https://www.youtube.com/watch?v=Z0C6UZ4w6Nk


Plague Breaker là một game roguelike platform với những yếu RPG. Chọn lớp nghề của bạn, tạo nhân vật độc đáo của bạn bằng cách đa lớp nghề hoặc chọn cho mình một lớp nghề với tạo lớp nghề. tất cả trong khi khám phá tòa lâu đài được tạo đầy các quái vật thây mà và những bác sĩ dịch hạch bị suy đồi.

source link/link nguồn
https://store.steampowered.com/app/1568720/Plague_Breaker/

  Update vào lúc 09:11 08/10/2021

140 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group