Unknown - Original Light Novel

Đăng bởi: Journal Jonathan

Ngày đăng  01:34 30/06/2023một tiểu thuyết do bạn mình viết (với nhân vật chính ngoài dự đoán của mình)

tóm tắt:
võ thuật, tu tiên, luyện phép, công nghệ, tôn giáo, vô vàn số cách mà thế giới này vận dụng nguồn năng lượng ma thuật thô tồn tại. Cũng vì những sự khác biệt ấy dẫn đến vô số mâu thuẫn diễn ra.
Đây là câu chuyện về những thế giới quan của những con người khác nhau trên hành trình dài tại thế giới không hoàn hảo nhưng lại hoàn hảo theo cách của nó

https://www.wattpad.com/story/345408119-unknow

  Update vào lúc 01:34 30/06/2023

397 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group