Cách Redraw trên CS6

Đăng bởi: raven_feather

Ngày đăng  08:12 11/11/2021

Mình hơi cấn ở khâu dậm nền và khâu kẻ line. Nếu huynh đài nào cao tay có rảnh thì xin hãy giúp tại hạ

  Update vào lúc 08:12 11/11/2021

800 lượt xem

17 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group