cách thêm người tham gia update truyện?

Đăng bởi: Khánh Hà

Ngày đăng  11:01 16/02/2020

mình đang muốn hợp tác với một bạn cùng đăng truyện
thì làm thế nào cho người đó có quyền đăng chap mới ở bộ truyện của mình?

  Update vào lúc 11:01 16/02/2020

197 lượt xem

6 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group