Cần các Editor giúp

Đăng bởi: raven_feather

Ngày đăng  09:23 01/12/2019

Hiện tại mình đang muốn chuyển sang manga (trước đây là Novel) nhưng kế hoạch đổ bể vì không có font chữ thích hợp, những gì mình đang có là font chữ dùng trong comic chứ không phải manga. Xin các cao nhân cho mình vài font manga thường dùng ạ.

  Update vào lúc 09:23 01/12/2019

620 lượt xem

9 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group