Cần người chỉ redraw

Đăng bởi: thyshin

Ngày đăng  11:56 28/03/2019

Nhieu người redraw sao mượt vậy trời 😻 ai có lòng tốt muốn chỉ giùm liên hệ fb.com/jiu24. À có team dịch nào thiếu edit translator nhận em giùm luôn. Em thì dịch cực nhanh òi. 1 ngày 2 chap lol lol 😅

  Update vào lúc 11:56 28/03/2019

308 lượt xem

14 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group