Hỗ trợ chuyển quyền đăng truyện

Đăng bởi: Guntimus Primer

Ngày đăng  08:44 01/01/2023

Mình mới lập 1 nick phụ và muốn chuyển các bộ truyện "nặng đô" cho acc đó nhưng không tìm thấy user. Có phải là do người dùng mới đăng ký nên không tìm thấy không?

  Update vào lúc 08:44 01/01/2023

427 lượt xem

11 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group