Hướng dẫn redraw (phần 1.1 - cơ bản)

Đăng bởi: Mana Light

Ngày đăng  12:44 03/08/2015Muốn viết về clean rồi mới là type, redraw.

btw khoe phát
(raw đã resize. chứ clean trên trang gốc có size là khoảng 3000 px chiều dài)


Sau khi clean


Còn đây là clean của 1 bạn nữ tự nghĩ ra đc sau khi đc mình chỉ cơ bản về clean.


Mình chỉ nói cơ bản, ko chỉ hết, còn lại mỗi người tự nghĩ nốt.
Thay vì hái sung cho người khác thì dạy họ cách trèo cây.

clean raw đẹp (raw dễ) mình thấy Golden và Chãy bên C2 làm tốt hơn hẳn mình và đảm bảo bọn này cơ chế clean khác hẳn mình.
Sau bài hướng dẫn, đảm bảo đầu ra 99% sẽ làm làm đc mấy raw dễ như dengeki daioh, comic garden,.. và tank raws.
0.9 % ko có time để tập hoặc...
0.1% còn lại xấu trai.

Đó là chuyện của vài tuần nữa nếu mình còn sống.
_______
Redraw và type ko phải chuyên môn của mình, nhưng biết gì mình sẽ chỉ hết.
Dĩ nhiên là ko phải là chuyên môn nhưng ai chả redraw đc mấy trang ko khó lắm, dù là làm lâu.

1 số trang mình redraw
  Update vào lúc 04:59 03/08/2015

8420 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group