Hướng dẫn type (phần 1.2 - cơ bản)

Đăng bởi: Mana Light

Ngày đăng  11:13 31/07/2015

Mục lục
3. xóa chữ eng hay jap
______________________

3. xóa chữ eng hay jap
 
Xóa chữ eng cũng là leader làm hoặc người trong nhóm làm clear text làm typesetter ko phải làm. typesetter chỉ việc type. nó ko làm cứ vã nó.
 
Các cách xóa
 
Ta nên nhân đôi layer hoặc tạo layer trắng hay trống (ko có gì cả) để xóa chứ ko xóa trên layer ảnh gốc.
 
Cách nhân đôi.
Chọn layer ảnh ấn ctrl+j để nhân đôi layer hoặc ấn chuột phải vào layer ảnh rồi chọn duplicate layer
 
 
Cách tạo layer trống (chả có cái gì cả nên gọi là trống). mình hay tạo layer trống để làm layer xóa chữ.
 
Ấn ctrl + alt+ shift + N (na ná mở trình duyệt ẩn danh để xem se*x ấy nhỉ ;)) )
 
Việc xóa text sẽ thực hiện trên layer này.
 
Giờ mới đến các cách khoanh vùng để xóa text.
 
Ấn cái hình vuông hay ấn chữ M
 
Chọn vùng
Đến đây có 2 kiểu làm, 1 là edit> fill , phần use chọn color rồi chọn màu trắng rồi ok hay enter. thế là đổ màu trắng.
kết quả
 
 
 
2 là thế này
ấn M xong chọn vùng cần xóa rồi ấn B rồi chọn pencil (ko phải brush vì nó ko xóa đc viền của vùng đc chọn nhé)
 
 
ấn vào đây chọn màu cho pencil
trắng nhé
 
 
(cũng có thể ấn D rồi ấn X...)
 
ấn chuột phải chọn kích thước cho pencil
 
rồi cho bôi màu thôi
 
 
cách chọn vùng thứ 2. ấn L rồi chọn polygon (bọn nó hay gọi chung L là lasso tool mình toàn gọi là polygon)
chấm chấm chấm chấm rồi ấn enter
 
rồi fill white hay dùng pencil bôi trắng như lúc nãy.
 
Không dùng tẩy (eraser) để xóa nhé.

Mà M hay L thì chế độ khoanh vùng là cái đầu tiên bên trái như trong hình
 
 
Cách chọn vùng thứ 3.
ấn P (pen tool). chấm chấm chấm rồi ctrl+ enter nhé
 
redraw thì hay dùng lasso (thực ra là polygon) để khoanh vùng, mình thì hay dùng pen tool
 
ấn con mắt này thì sẽ ẩn/hiện layer
 
có thể cứ thê type hoặc ấn chìm chữ T rồi kéo tạo text box trước.
 
 
tạo group layer trước khi text. thấy cái hình folder ở dưới cùng bên phải, thứ 3 từ phải sang ko. click vào đấy.
 
 
ấn chìm Ctrl rồi chọn các layer "xóa chữ" (layer trống lúc nãy ấy), các layer text rồi kéo bỏ vào group layer (Group 1)
 
tạo group layer trước hãng type. có thể dùng action tạo group layer và kéo bỏ layer xóa chữ vào group layer sẵn.
 
window > history. để chẳng may type sai thì quay lại đc.
hoặc ctrl+z để quay lại 1 bước hoặc ctrl+shift+z để quay lại liên tiếp

phần 1.3: http://blogtruyen.com/diendan/huong-dan/huong-dan-type-phan-13-co-ban-26389

  Update vào lúc 12:16 01/08/2015

7805 lượt xem

10 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group