[Red-Hawk] Autocenter text script for photoshop

Đăng bởi: Mana Light

Ngày đăng  06:05 25/05/2016

Nguồn : http://www.redhawkscans.com/showthread.php?6450-Autocenter-text-script-for-photoshop
Bài viết TA của Vealis. Thanks, Vaelis.

Link down script: http://www.mediafire.com/download/6333tjwsbcm5smx/Autocenterv1.00.jsx

Down script về.
Chọn "File -> Scripts -> Browse..." chọn đến nơi để Autocenterv1.00.jsx.
Đặt thành action và để phím tắt là F12.

Các bước thực hiện khi type là:
- Tạo text box với Horizontal Type Tool.
- Copy paste/gõ bản dịch.
- Chỉnh font type và font size.
- Chỉnh kiểu dáng của thoại.
- Căn giữa chữ trong bóng thoại.

Bước cuối cùng căn giữa có thể thực hiện bằng phím F12.
Video hướng dẫn tạo action và chính phím tắt.


Cũng như script auto crop/rotate, script này cũng ko hoàn hảo. Mình thì vẫn (tự rotate/crop và) căn giữa bằng tay.

  Update vào lúc 06:16 25/05/2016

1737 lượt xem

3 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group