Tổng hợp các nhóm dịch không cho phép upload ở BlogTruyen

Đăng bởi: Mana Light

Ngày đăng  03:03 20/05/2017

Nhắm tránh tính trạng up phải những bộ bị cấm leech dẫn đến cãi nhau vô bổ, mình tổng hợp các nhóm không cho phép upload lên blogtruyen. Uploader phải nhớ để tránh các nhóm này. 
Mọi người giúp mình tổng hợp nhé. Không đả kích ai nhé.


1/ Wicked House Translation
2/ Sky Garden Group
3/ ...

  Update vào lúc 04:10 20/05/2017

2048 lượt xem

43 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group