Cần giúp tìm truyện

Đăng bởi: Arcdarken

Ngày đăng  04:52 11/03/2023

Mong ae giúp tìm tên của bộ manga về một thằng cowboy" cảnh sát trưởng" tán gái như shit. Xong hay nghe lời khuyên của ông bố hồi nhỏ để tán gái. Lý thuyết thì dõ hay xong thằng này thực hành toàn thất bại.

  Update vào lúc 04:52 11/03/2023

165 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group