Mới bước vào giới tu tiên, xin các tiền bối chỉ giáo vài đường

Đăng bởi: Kkang Kkang

Ngày đăng  06:19 17/05/2023

Như tiêu đề, tiểu sinh mới chập chững bước chân vào giới tu tiên, cầu chư vị tiền bối ném cho vài bộ tài liệu hay ho để tu luyện. Tiểu sinh chỉ tu truyện tranh, không tu truyện chữ. Đã tu đến chap mới nhất của Phàm Nhân Tu Tiên, các tiền bối giới thiệu bộ nào giống PNTT thì càng tốt, xin đa tạ
 emo

  Update vào lúc 06:19 17/05/2023

651 lượt xem

23 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group