Nhờ tìm truyện undead

Đăng bởi: Gomu gomu no dặt ơi cài ra

Ngày đăng  09:52 16/01/2020

Mọi người ai tìm giúp mình bộ mà có 1 thanh niên hình như chết rồi hóa bộ xương rồi sau này cứ farm dần rồi tiến hóa thành undead zombie rồi tiến hóa thành dạng gì đó mà bắt đầu có lài cơ thể,lâu quá khó nhớ rõ chỉ biết bộ này thuộc fantasy thôi
cảm ơn ạ emo

  Update vào lúc 09:52 16/01/2020

409 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group