Tìm manga

Đăng bởi: 121212z

Ngày đăng  12:41 14/08/2022

Nhớ không lầm thì main được isekai sang thế giới khác nhưng ở ngoài vũ trụ và đi làm lính đánh thuê hay gì đó(cũng giống mấy bộ isekai là mạo hiểm giả nhưng cái này ở ngoài vũ trụ)

  Update vào lúc 12:41 14/08/2022

557 lượt xem

9 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group