Tìm truyện bối cảnh người biến thành cây

Đăng bởi: Millenia

Ngày đăng  03:02 24/09/2022

Tôi muốn tìm lại một bộ đại khái là người ta biến người (già, vô gia cư, bệnh tật,... (?)) thành cây, chắc để giảm gánh nặng dân số (?), main thì hình như có người mẹ bệnh tâm thần. Cảm ơn các bác trước.

  Update vào lúc 03:02 24/09/2022

137 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group