Tìm truyện dark fantasy

Đăng bởi: [SN]Boss

Ngày đăng  09:02 10/05/2021

Main kiểu có kỹ năng phải giết ngưòi thì nhận đc lv của người đó mới sử dụng đc sức mạnh nhưng có giới hạn thời gian, khi hết thì trở về lv1 
Các bác tìm giúp em với em cảm ơn emo

  Update vào lúc 09:02 10/05/2021

581 lượt xem

3 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group