Tìm truyện hen thư viện

Đăng bởi: KIAAVN784

Ngày đăng  12:35 20/07/2021

Bối cảnh là nhà sách(hoặc thư viện). Nam chính lấy sách, lại quầy của nữ chính tính tiến giá x00, và đang có chương trình khuyến mãi cho rút thăm. Main rút được lá phiếu, ko cho xem nội dung. Đưa nữ chính thì nữ chính dắt nam vào một gốc kệ, và làm chuyện mà ai cũng biết .

  Update vào lúc 12:35 20/07/2021

187 lượt xem

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group