Tìm truyện mà hồi trước hay được mọi người lan truyền một tấm ảnh

Đăng bởi: Hikkikomori

Ngày đăng  02:09 05/04/2021

có một bộ truyện mà dân tình hồi trước hay lan truyện một bức hình của bộ đó là một thằng nào đó dí đầu cô gái vào toa xe tàu điện đang chạy ,và một tấm khác là thằng main chặt đầu nữ chính yêu mình ấy,..bây giờ mình muốn tìm bộ đó,mọi người có biết được
 

  Update vào lúc 02:09 05/04/2021

57 lượt xem

Develop by ITE Group