Adblock, 1 lần nữa !

Đăng bởi: Không ràng buộc

Ngày đăng  05:28 10/09/2020

Vâng, 1 lần nữa anh ấy lại có 1 pha xử lí đi vào lòng đất khi chặn không cho mở thêm tab mới từ blogtruyen emo
Muốn mở 1 tab blogtruyen mới mời bạn gõ lại cả địa chỉ hoặc tắt adblock đi emo

  Update vào lúc 05:29 10/09/2020

485 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group