Bị lỗi WinRaR, cần cao nhân giúp gấp!!!

Đăng bởi: The KRD

Ngày đăng  12:35 26/03/2020

Hiện tại em đang bị một lỗi như sau: Checksum error in the encrypted file Chapter . Corrupt file or wrong password.
khi giải nén một File rar, có dùng mật khẩu, nhưng vì mật khẩu rất đơn giản nên em chắc chắn rằng không sai, với cả khi nén file bắt nhập mật khẩu 2 lần nên chắc không phải nhập lỗi, tất cả ảnh truyện của Chapter mới em đều lưu vào trong File đó, bây giờ không cách nào đăng chapter mới đượcemo, mong cao nhân chỉ bảo gấp!!!!emo

  Update vào lúc 12:37 26/03/2020

370 lượt xem

13 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group