cần người thầu tiếp

Đăng bởi: jokertame

Ngày đăng  06:19 05/09/2019

Xin chào toàn thể các bácemo Hôm nay tôi muốn thỉnh cầu là ai rảnh thì dịch tiếp Witch hunter, bộ manhaw cực phẩm ấy. Vì tôi đang trong quá trình học sấp mặt nên không thể dịch được, nên mong ai hay nhóm nào rảnh thì thầu tiếp hộ tôi, còn không ai transale giỏi thì đưa tôi văn bản để tôi dịch

  Update vào lúc 06:19 05/09/2019

328 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group