Chọn nhiều tag khi tìm truyện

Đăng bởi: Khanh duy

Ngày đăng  12:05 26/10/2020

Em nghĩ admin nên add chức năng tìm nhiều tag khi lọc truyện để tìm dễ hơn chứ tìm 1 tag kiếm truyện đọc đuối vl

  Update vào lúc 12:05 26/10/2020

114 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group