Giao diện Nettruyen 2.0 à???

Đăng bởi: DũngLv95

Ngày đăng  11:53 01/12/2021

Giao diện Web trên đt như cũ nhìn gọn và dễ theo dõi chứ giao diện mới nhìn rối quá, chưa kể nhìn giống như của Nettruyen
Pls về giao diện cũ đi.

  Update vào lúc 11:53 01/12/2021

1643 lượt xem

21 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group