Hỏi cách tìm truyện

Đăng bởi: Bích (o,<)

Ngày đăng  11:06 14/08/2022

Chả là làm sao để tìm đồng thời 2 tag truyện hay nhiều hơn? Kiểu như full+fantasy, hoặc full+isekai ý. Mò hoài không thấy nên đem lên đây hỏi một chút. Mong được các bác chỉ dùm

  Update vào lúc 11:06 14/08/2022

433 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group