làm video lấy bối cảnh blogtruyen có sao không?

Đăng bởi: DarkLight

Ngày đăng  10:27 25/10/2021

thì đấy, nhắc lại câu hỏi là làm video lấy bối cảnh blogtruyen có sao không?

Điều mà t lo là liệu web truyện của chúng ta bị coi là web truyện lậu, phải hạn chế thông tin bla bla. Nếu k blogtruyen sẽ bị tấn công từ bên nào đó

  Update vào lúc 10:27 25/10/2021

793 lượt xem

11 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group