Muốn đăng chap tiếp của một truyện bị drop lâu ngày

Đăng bởi: Clay173

Ngày đăng  08:38 03/06/2020

Mình muốn đăng chap tiếp theo của bộ terror Man thì khi đăng nó có gộp luôn cùng với những chap trước ko hay là tác riêng ra thành một truyện khác vậy

  Update vào lúc 08:38 03/06/2020

190 lượt xem

3 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group