Tìm truyện

Đăng bởi: husky1602

Ngày đăng  01:50 29/10/2020

Nội dung em cũng k nhớ nhiều do đọc lâu r. Em chỉ nhớ là các nhân vật có khả năng của 1 ng nào đó trong quá khứ vd einstein vv... và trong đó main có năng của Vua trộm hình như Lupin(em k nhớ rõ tên) hay sao á. Em chỉ nhớ đc như v... mong mọi ng thông cảm

  Update vào lúc 01:51 29/10/2020

186 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group