Truyện up lên to đùng?

Đăng bởi: Hạt dẻ lười

Ngày đăng  11:38 23/01/2022

Sao lúc trước em up 2220 3106 px lên to tràn cả màn hình, em đã thu nhỏ ảnh xuống 1,5 lần mỗi cạnh mà vẫn to thế ạ :> ?

  Update vào lúc 11:38 23/01/2022

440 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group