Xin ý kiến tác giả để dịch truyện kiểu gì vậy ?

Đăng bởi: MY_NAME_S3M

Ngày đăng  10:45 23/05/2023

Tôi đang thầu một bộ truyện đã có trên blogtruyen từ trước, đã xin chuyển quyền để đăng truyện. Không biết có cần hỏi ý kiến tác giả không ? Mà nếu có thì hỏi ý kiến kiểu gì vậy ?

  Update vào lúc 10:45 23/05/2023

271 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group