[Admin] Chức năng ghi nhớ chap đã đọc tạm thời bị mất hôm nay !!

Đăng bởi: Ngankvn

Ngày đăng  09:26 01/12/2021

Chức năng ghi nhớ chap đã đọc ( đồng bộ cho mọi trình duyệt mọi thiết bị chỉ cần đăng nhập) hôm nay tạm thời sẽ ko dùng được nhé các bạn !!

Hồi thiết kế chức năng này (năm 2011) chưa tồn tại các bộ truyện trên 1000 chap, vì vậy mỗi bộ truyện chỉ có 1000 slot lưu trạng thái "đã đọc"

 

Giờ thì đầy bộ trên 1000 chap như võ luyện đỉnh phong, conan ... và các bộ đó bạn có bấm xem mỏi tay nó cũng ko lưu trạng thái đã xem nữa, vì vậy giờ sẽ phải convert lại dữ liệu "đã xem" của toàn bộ độc giả, chạy ngày đêm, chắc mai hay mốt mới có lại chức năng này nhé các bạn

  Update vào lúc 09:26 01/12/2021

644 lượt xem

12 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group