Mong tìm nhóm dịch thực sự của truyện "Bí mật của Hitler"

Đăng bởi: Quản trị

Ngày đăng  11:28 03/07/2023

Update: đã xử lý xong, block nick: https://id.blogtruyen.vn/thanh-vien/277373

***

Hiện tại, 
BlogtruyenVN phát hiện bạn này sau khi xin quyền "upload truyện" ở các truyện "đã drop", thì đã có các hành động như "chôm bản dịch" của team khác NGAY TRONG BLOGTRUYENVN, và có chèn hình donate.
Hiện tại, thì Blogtruyen đã xoá các chap ấy, tuy nhiên khi check thì bạn này có tự upload 2 truyện như sau:
1/ Bí mật của Hitler: (đã tìm ra link truyện có ngay tại BlogtruyenVN https://blogtruyen.vn/6628/adolf)
https://blogtruyen.vn/33020/bi-mat-cua-hitler

2/ Lớp học đề cao gương mặt: (cập nhật: đã xoá, vì đây là bản dịch của Dưa Leo Team)
https://blogtruyen.vn/33029/lop-hoc-de-cao-guong-mat

Mình muốn hỏi mọi người là 2 truyện này liệu có phải là bạn ấy cũng lấy từ Team Khác không?
Nếu team nào dịch 2 bộ này thì có thể nói mình biết; 
Để từ đó làm căn cứ xử lý cho thuyết phục.
Thanks

Đoạn chat với WibuNguyen:

  Update vào lúc 01:12 04/07/2023

1738 lượt xem

51 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group