___1:BYD11.___.II

Đăng bởi: Vũ Mai Linh

Ngày đăng  02:12 26/04/2019

___1.[Mất cái này được cái nọ.]6

___2.[Mọi thứ đều có tỉ lệ xảy ra.]8

___3.[MTĐCTLXR_MLH.]8_3

___4.[404_LỖI_ĐẠI BÀNG.]0_0

___5.[Trong xấu có đẹp_Trong đẹp cáo xấu.]4_4

___6.[Tự do] đi đôi [lý thuyết]_40/60_30/70.(Tự do trong khuôn khổ.).II

>(Mấy cái lí thuyết xàm nồn lưu tạm trên đây,mn đừng để ý.)emo

 

 

  Update vào lúc 04:54 16/12/2019

4133 lượt xem

307 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group