4fourm có ai chợi Princess connect hôm ?

Đăng bởi: Quái chúa lolicon

Ngày đăng  11:20 10/04/2021

Mới chợi đc 10 ngày lv 62 , max rank 8 pé Kyaru full equipments 3 star emo . Thấy trên mạng tụi nó kiêm đc kyaru summer , kyaru new year blah blah ở đâu nhỉ emo.

  Update vào lúc 11:21 10/04/2021

556 lượt xem

16 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group