(A) Tìm Hentai Anime thuộc thể loại Harem

Đăng bởi: Akira X Arika

Ngày đăng  07:15 24/03/2023

Cốt truyện: Theo tui nhớ là thế giới vận động theo Emblem, ai cướp được Emblem của đối phương thì sẽ tăng Power. Thằng main làm một tướng lĩnh trong 1 cái vương quốc, EP1 nó bẩy được con công chúa và cướp Emblem của nó, sau đó thì nó Rape con công chúa. EP2 thì nó Rape con tướng lĩnh, hơn cấp thằng main, sau đó thì thằng main nó nhờ con công chúa tra ra là con tướng lĩnh thích main, nên nó lừa con tướng lĩnh bằng cách đưa chính nó vào thế nguy hiểm để con tướng lĩnh cứu nó, và cướp Emblem con tướng lĩnh, cũng như Rape nó. Hình như còn nhiều EP khác nhưng tui không nhớ nội dung.

  Update vào lúc 03:43 25/03/2023

876 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group