Anh em có nghe về "HỘI LONG HOA" chưa? (cảm ơn anh em đạo hữu đã ngăn được tâm sân mà không bắt lỗi việc tôi viết sai thành Hội Liên Hoa, a di đà phât)

Đăng bởi: Om ah hung, bendza guru padma siddhi hung

Ngày đăng  01:47 21/10/2020

mong anh em có duyên với phật giáo và bắt đầu tu tập
 1.  
  5 (3.21%)
 2.  
  2 (1.28%)
 3.  
  121 (77.56%)
 4.  
  6 (3.85%)
 5.  
  22 (14.1%)
Lưu Đang xử lý

clip 1.     https://www.youtube.com/watch?v=PlQzQPALdE8&feature=share&fbclid=IwAR3AmuIhNmFlHPTrZkYL_MBGdqo3fUaPMf6s0iGcVcAWgRlKk6OsS2Tm_NE
clip 2.      https://www.youtube.com/watch?v=H73x8dW6tyY

Đây chỉ là 1 vài clip tiêu biểu thôi, còn nhiều người nói lắm
Bạn có thể cho họ là tu hành riết hóa điên !!

" nhưng phật chỉ độ người có duyên, độ người không duyên thì chỉ tổ bị phỉ bán"
nếu bạn nảy sinh sân ý thì tôi xin đón nhận và tôi không buồn đâu.

"Hội Long Hoa"
người nói đức di lặc phật ra đời, người nói chúa tái sinh, người bảo là tận thế v.v...
- Nhiều dự ngôn xa xưa được mọi người đào lên khi bao thảm họa xảy ra
- Có thể mọi người đã nghe về cô gái sao kim hay cậu bé sao Hỏa
- Nổi tiếng hơn là một cậu bé Ấn Độ tiên tri về covid bằng tiên tri cổ
- Một số clip về các cao nhân trên núi Cấm
- Còn muốn biết sâu nữa thì bạn phải tự tìm hiểu thôi

Nếu bạn tìm hiểu đủ lâu các bạn có thể tìm ra vô số clip của mọi tôn giáo, người tu hành, những người được cho là đến từ hành tinh khác sâu chuỗi tất cả dữ liệu lại thì sẽ đến một điểm chung là
=> NHÂN QUẢ
Tôi nói khó hiểu ha, t không có khả năng giải thích rõ được, nên cứ xem 2 clip trên giải thích rõ hơn tôi, chỉ có 1 cái tôi có thể nói rõ thôi

HÃY BẮT ĐẦU TU TẬP, HỌC TỨ DIỆU ĐẾ, THỰC HÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO

DIỆT BA ĐỘC (THAM, SÂN, SI) 

  Update vào lúc 07:14 24/10/2020

2158 lượt xem

49 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group